Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2017

Απόλυτα επιτυχημένη η εκδήλωσή μας

Παραθέτουμε φωτογραφικό υλικό από την επιτυχημένη εκδήλωση της Δημοτικής Τοπικής μας Οργάνωσης (19/03/17)